Globaliseringskonferansen. Oslo, Norway October 27-30
Featuring David Black, Heather Brown, Peter Hudis, and Ba Karang
https://globaliseringskonferansen2016.sched.org/

Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!