Articles tagged “Turkish”

Ankara: Dipot Publishers, 2016

http://www.idefix.com/Kitap/Marxta-Toplumsal-Cinsiyet-ve-Aile/Heather-A-Brown/Arastirma-Tarih/Sosyoloji/urunno=0000000713541

Marx’ta Toplumsal Cinsiyet ve Aile, Marx’ın toplumsal cinsiyet ve aileye ilişkin düşüncelerini feminist tartışmalar ışığında ele alan bir kitap. Heather A. Brown, Marx’ın düşüncelerinde cinsiyetçiliğe, özellikle de üretim sürecindeki rolleri bağlamında gönderme yapılmakla birlikte, yeniden üretim süreci ve aile konusundaki düşüncelerinin görünmezliğinin eleştirisini somut örneklerle yapıyor.

Read More...

Lenin Hegel ve Batı Marksizmi, Turkish edition of Kevin Anderson’s Lenin, Hegel, and Western Marxism.

Ttranslated by Ertain Gunciner

Published by Yordam Kitap, Instanbul

Read More...